Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Voor D66 is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart, van economische én persoonlijke groei.

Duurzaamheid

Onze visie is dat we van afval grondstoffen moeten maken en dat dit ook geld kan opleveren

Economie

Een nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en tussen gemeenten onderling is voor het stimuleren van de regionale economie essentieel.

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid is voor onze regio cruciaal. Over de weg of over het spoor.

Bestuur en Regio

D66 is niet bang, maar nieuwsgierig. Met de blik naar buiten en naar de toekomst.

Zorg en Welzijn

Jeugdzorg, Wmo en participatie, drie belangrijke onderwerpen die veel kennis en kunde vragen.